3.7.09

Si ddiddorol

Dwi newydd glywed si hynod o ddiddorol ynglyn a'r Blaid Lafur yng Ngwynedd. Yn ol pob tebyg, maent wedi methu a dod o hyd i unrhyw un i sefyll fel ymgeisydd etholiadol yn yr Etholiad Cyffredinol fydd yn cael ei gynnal rhwng rwan a'r gwanwyn. Ac felly, mae'n rhaid i'r Blaid Lafur yn ganolog "barasiwtio" rhywun i mewn o'r tu allan. Beth mae hyn yn ei ddweud am gyflwr y blaid mewn ardal a oedd, unwaith, yn driw iawn?

3 comments:

Cangen Bontnewydd Branch, Plaid Cymru said...

Diddorol...

Hogyn o Rachub said...

Mae hynny YN ddiddorol, ond fedra nhw ddim wneud yn waeth na Martin!

Dyfrig said...

@HoR Mae'n debyg eu bod nhw wedi gofyn i Mr Northam, ond ei fod wedi gwrthod.