21.5.08

Sibrydion

Dwi wedi clywed bod cefnogwyr y Coleg Ffederal Cymraeg ar fin cael siom. Yn ol pob tebyg, mae un arall o addewidion dogfen Cymru'n Un ar fin cael ei dorri. Fe fydd hi'n ddiddorol gweld pa spin gaiff ei rhoi ar y penderfyniad hwn.

1 comment:

Hogyn o Rachub said...

Diddorol iawn gweld beth fydd yr ymateb. Roeddem ni'n meddwl bod yr ymateb i benderfyniad y Byd yn chwyrn on gallai hwn fod yn llawer gwaeth. Roedd 'na rhai ohonom sydd wedi bod yn fodlon "maddau" (os mai dyna'r gair cywir) y Blaid am hynny, a gweld beth fyddai'n digwydd o'r fan honno ymlaen, ond byddai torri addewid mor hanfodol bwysig รข hon yn gwbl, gwbl anfaddeuol.

Gobeithio dy fod yn anghywir!