22.9.09

Carchar Caernarfon

Newydd ddarllen datganiad ar wefan BBC Cymru yn dweud bod y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi penderfynnu peidio a bwrw 'mlaen gyda'r carchar yng Nghaernarfon, a hynny oherwydd nad oedd yn cynrychioli'r "gwerth gorau i'r trethdalwr". Mae'r cyhoeddiad yma yn siom anferth i mi, a dwi'n hynod o flin ynglyn a brad y llywodraeth. Dwi'n mawr obeithio nad dyma ddiwedd yr hanes, ac y bydd modd dwyn perswad arnyn nhw i wneud tro pedol.

2 comments:

Jenny Hayes said...

This webpage comprises of a pleasant knowledge and giving lessons as well, I loved it lots more. hotels in Caernarfon

Jenny Hayes said...

Hmm that’s wonderful; I am a great fan of your website. This is 100% perfect blog. cheap hotels in south San Francisco