15.1.09

Cyng. Louise Hughes

Mae'n ymddangos fo rhywrai wedi cam ddeall byrdwn fy neges olaf (gweler y sylwadau). Tydw i ddim am eiliad yn awgrymu bod Louise Hughes yn "bigmouth", a dwi'n cael trafferth gweld sut bod fy neges yn awgrymu hynny. Y pwynt sylfaenol yr oeddwn i'n ei wneud oedd bod Louise yn ymddangos - i mi o leiaf - i fod yn rhywun sydd yn dod o gefndir gwleidyddol gwahanol iawn i rai o'i chyd-aelodau. Fe wyddom ni gyd fod Owain Williams yn rhywun sydd wedi gweithredu yn filwrol dros ein cenedl, ac rwy'n edmygu ei ymrodiad i Gymru a'r Gymraeg. Gwyddom hefyd fo Simon Glyn yn gyfriol am sbarduno trafodaeth hanfool bwysig ynglyn a dylanwad y mewnlifad ar y Gymraeg; a does neb yn amau cenedlaetholdeb Alwyn Gruffydd. Doeddwn i ddim yn sicr a oedd Louise Hughes yn rhannu cenedlaetholdeb tanbaid y tri dyn yma.
Nid beirniadaeth yw hyn - dwi'n nodi bod amrywiaeth barn yn ran annatod o bob plaid wleidyddol, ac fe fyddwn i'n mynd cyn belled a dweud ei fod yn rinwedd mewn plaid. Plaid farw yw un sydd yn methu a chynnwys amrywiaeth o safbwyntiau o fewn ei rhengoedd.
Serch hynny, fe wnes i un cam a Lousie. Fe gymerais i'n ganiataol mai mewnfudwraig yw hi. Nid yw hynny yn wir, ac fe hoffwn gywiro'r cangymeriad hwnw. Hoffwn nodi hefyd nad oes gen i fymrun o elyniaeth tuag at fewnfudwyr. Wedi'r cyfan, mae nifer o aelodau Plaid Cymru - gan gynnwys o leiaf dau o'n cynghorwyr yng Ngwynedd - yn Saeson sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru. Gobeithio bod hyn yn gwneud fy safbwynt yn gwbl eglur i bawb.