26.2.08

Dwi newydd ystyried.....

Gyda'r holl dantro 'ma am y papur dyddiol Cymraeg dwi wedi bod yn ei wneud - y torri calon, y gweld bai ar genedlaetholwyr egwan, yr anallu i faddau nac anghofio, y methu cysgu'r nos am fy mod i'n llawn casineb - oes 'na berygl mod i'n troi yn fersiwn ifanc o Robyn Lewis?

1 comment:

Martin said...

Defnyddio'r hyn a ddigwyddodd yn Nhryweryn fel un rheswm i gyfiawnhau bod yn erbyn y syniad o Steddfod Lerpwl 2007? Gobeithio ddim.